דף הבית » החזר מס מהפסדים בשוק ההון » החזר מס בשוק ההון
 

החזר מס בשוק ההון

 

הפסדים מניירות ערך סחירים, שנוצרו החל משנת המס 2003 ועד תום שנת המס 2005 וטרם קוזזו, יותרו בקיזוז כנגד רווח הון מניירות ערך סחירים בלבד.
האישור שניתן ע"י המשלם הישראלי בדבר ההפסדים, ניתן בשנים קודמות במונחי מס. לקיזוז כנגד רווחים בשנת המס 2006, עליך לתרגם את ההפסד במונחי מס לרווח מני"ע שכנגדו הינך מבקש לקזז את ההפסד. הפסד מניירות ערך סחירים ישראליים כאמור (לרבות ני"ע של חברות ישראליות הנסחרים בחו"ל) יקוזז כנגד רווח ממכירת ניירות ערך סחירים ישראליים בלבד. הפסדים מני"ע שנוצרו החל משנת המס 2006, דינם כהפסד הון רגיל וניתן לקזז גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד שהתקבלו בשל אותו נייר ערך וכן אם התקבלו בשל ני"ע אחרים אם שיעור המס עליהם אינו עולה על 25%.

הפסדים מניירות ערך זרים
הפסדי הון מני"ע זרים שנמכרו לפני שנת המס 2006, ניתן לקזזם בשנת 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת ני"ע זרים, ומשנת 2007 ואילך ניתן לקזז הפסדים אלו כנגד רווח במכירת כל ני"ע וכנגד ריבית או דיבידנד מני"ע אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.


לבדיקת זכאות להחזר מס חינם לחץ כאן.

ליצירת קשר לחץ כאן.

 

המרכז הישראלי להחזרי מס

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה