החזר מס עקב מחלות

סעיף 9(5) בפקודת המס מגדיר את המחלות המקנות פטור ממס. מדובר במחלות המקשות על התפקוד היום-יומי, לדוגמה: סוכרת עם סיבוכים, מחלת לב, פרקינסון, פוליו ושיתוק ילדים, מחלות ריאה, טרשת נפוצה, גידול ממאיר בעבר, מחלת כליות, דלקת פרקים, מחלת כבד, עיוורון, חרשות ועוד ועוד.

מי שלקה במחלה כזו או אחרת, צריך לבדוק אם המחלה מקנה לו, על פי תקנות ביטוח לאומי, שיעור נכות של 90% לפחות, שכן במקרה כזה זכאי החולה גם לפטור ממס הכנסה.

קבלת פטור ממס הכנסה נקבע עפ"י אחוז הנכות: נכות של 100% מבעיה רפואית אחת, או 90% ממספר בעיות רפואיות – מקנות פטור מלא.

שיטת חישוב הנכות מחושבת עפ"י שקלול המחלות. כלומר, שתי בעיות הנותנות 50% נכות כל אחת, תחושבנה כ-75% משוקללת ולא 100%. אם הבעיות הן באברים זוגיים (שתי ידיים, שתי רגליים וכו'), אזי שיטת החישוב תהיה חיבור ולא שקלול. סה"כ צירוף הנכויות צריך לתת תוצאה של 100% ומעלה כדי לקבל פטור מלא ממס הכנסה.

 

הגשת תביעה לקבלת הפטור

לפני הגשת התביעה יש למלא ולהגיש את הטפסים הבאים:
 טופס מס' 1516 – בקשה לפטור ממס: טופס זה הינו הטופס הראשון שנשלח למס הכנסה לצורך קבלת
  הפנייה לוועדה רפואית.
 טופס מס' 0169-ב' – אישור מסירת מידע: טופס זה הינו הצהרה על ויתור סודיות רפואית כלפי המוסד לביטוח
  לאומי ואגף מס הכנסה.
 טופס 169/א' – קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה: טופס זה מפרט את הפגימות והליקויים הרפואיים בגינם
  נתבעת הנכות.

לאחר קבלת הטפסים שולח פקיד השומה טופס "הפניה לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות" בצירוף שובר אגרה, ע"ס 520 שקל, עבור הוועדה הרפואית. את השובר יש לשלם ולשלוח לביטוח לאומי בצירוף טופס ההפניה ושאר הטפסים.

לאחר  קבלת הטפסים בביטוח לאומי, מתחיל תהליך בדיקה של הוועדה שנמשך בדרך כלל חודשים רבים. לאחר מכן שולח המוסד לביטוח לאומי את החלטתו לגבי אחוז הנכות לתובע. אם בהחלטת הוועדה נקבעה דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, ינפיק פקיד השומה אישור "קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מס הכנסה".

מסמך זה מהווה אישור רשמי לפטור ממס. במקרה שהוועדה תקבע אחוזי נכות נמוכים יותר שלא מקנים פטור, יש זכות לאזרח להגיש ערעור על ההחלטה. הערעור חייב להוגש תוך 45 יום. זכות הערעור ניתנת גם לפקיד השומה (אם הוא סבור ששיעורי הנכות שניתנו למבקש גבוהים מדי, כלומר עולים על 90%) וגם הוא חייב להגיש את הערעור תוך 45 יום. הפטור ממס יכול להיות בעל תוקף רטרואקטיבי לתקופה של עד 6 שנים (כולל השנה השוטפת).


לבדיקת זכאות להחזר מס חינם לחץ כאן.

ליצירת קשר לחץ כאן.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר